Privacy Verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving zorgt ervoor dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens. Ook Praktijk Maj voldoet aan deze wet. Als u klant bent of wordt bij mij, dan geldt de volgende overeenkomst:

Praktijk Maj in Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Praktijk Maj
Eigenaar Margreet de Bruin
Gentiaan 11
9241 EN Wijnjewoude
06-28622390
info@praktijkmaj.nl
website: www.praktijkmaj.nl
KvK: 30264105

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Praktijk Maj verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je je gegevens zelf aan mij verstrekt.
Dit zijn de algemene persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Dit zijn gegevens over gezondheid, klachten en eventuele medicatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens:
Praktijk Maj verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief, maar alleen op jouw verzoek
– Bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informatie geven over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over gezondheid worden verwerkt om een zo goed en passend mogelijke behandeling te kunnen aanbieden. Hierbij rekening houdend met eventuele medicatie en/of contra-indicaties.
Praktijk Maj verwerkt en bewaart persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingdienst en de WA-verzekering.
Hoe lang bewaart Praktijk Maj je gegevens:
Praktijk Maj bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is tenminste 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Maj verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Maj blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies en website:
Praktijk Maj gebruikt op deze website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij Praktijk Maj op te vragen en te laten wijzigen bij eventuele onjuistheden. Ook kun je een verzoek indienen om je gegevens te laten wissen. Mocht je toestemming hebben gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens en wil je die toestemming (gedeeltelijk) intrekken dan is dit ook mogelijk. Bij inzien, aanpassen of verwijderen van de gegevens kun je een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: info@praktijkmaj.nl Je krijgt dan binnen 4 weken een reactie op je verzoek.
Praktijk Maj neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dan jouw gegevens toch niet in goede handen zijn, neem dan contact op met Praktijk Maj via de e-mail.
Praktijk Maj behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op de website.