Tag archieven: zoeken

Van zweven naar voelen

Er wordt wel gezegd dat spirituele zoekers zwevers zijn. Maar zijn we niet allemaal zwevers zolang we niet echt contact maken met ons lichaam? We vermijden het liefst pijn en sluiten ons af van sensaties in ons lichaam. Of we zoeken oplossingen buiten onszelf. Maar ons lichaam liegt niet, nee, ze is juist een wegwijzer voor wat vergeten of niet gezien is.
In onderstaande tekst is dit heel mooi verwoord.
Het gaat over hoe je echt kunt aarden: je lichaam belichamen en werkelijk voelen, vrienden worden met.
Een massage of healing is hier uitermate behulpzaam bij.


Dick Nijssen,

“Een veelgehoord begrip in spirituele kringen is dat je goed geaard moet zijn. Maar wanneer ben je goed geaard? Hoe voelt dat? En hoe doe je dat nu eigenlijk?

Laten we eerst maar eens gaan kijken wat niet-geaard zijn inhoudt. Veel spiritueel ingestelde mensen hebben al heel vroeg in hun leven, soms al in de baarmoeder, een grote onveiligheid ervaren. Van daaruit is er een diepe overtuiging ontstaan dat het niet veilig is om helemaal in hun lichaam ‘in te dalen’. Ze koesteren een vaak onbewust ‘nee’ tegen het leven op aarde en een sterk verlangen naar een andere werkelijkheid, weg van het leven hier op aarde. De Duitsers hebben daar zelfs een woord voor: fernweh.

Het verlangen naar een andere, minder pijnlijke werkelijkheid dan de aardse werkelijkheid vormt vaak de start van een spirituele zoektocht. Ook ik ben zo begonnen. Die zoektocht start vaak in het toevlucht zoeken in wat ik ‘troost-spiritualiteit’ noem. Veel New Age stromingen danken daar hun bestaan aan: ze bevatten vaak magische componenten zoals de verwachting dat we in een bepaald jaar collectief naar een andere dimensie zullen verhuizen, dat met de komst van een avatar of andere grote leraar er een nieuw tijdperk zal aanbreken of dat je alles in je leven kan creëren door het alleen maar te visualiseren.

Met deze vormen van troost-spiritualiteit ben je in wezen op de vlucht voor de pijn die je met je meedraagt. Overigens veel beter dan de vlucht in drugs, maar het blijft een vorm van vlucht omdat het gericht is op een andere, meer hemelse werkelijkheid, weg van wat er nu is. Deze spiritualiteit is dus deels van pathologische oorsprong, want op vermijding gebaseerd. Mensen die deze verwonding niet hebben opgelopen voelen dat vaak instinctief aan. Daarom worden spirituele zoekers door hun vaak geringschattend ‘zwevers’ genoemd.

Wat betreft dat pathologische aspect: wist je dat mediums hun mediamieke gaven nogal eens verliezen als ze genezen van hun ‘onveiligheidswond’ en dus indalen in hun lichaam en het aardse leven? Hun directe lijntje naar ‘daarboven’ blijkt alleen te kunnen bestaan bij de gratie van niet goed in hun lichaam zitten.

Dit alles wil niet zeggen dat niet-spiritueel ingestelde mensen per se geaard zijn. Vrijwel iedereen draagt namelijk een aantal lichte tot zwaar traumatische ervaringen met zich mee. Je zou kunnen zeggen dat ons hele lichaam één grote databank is van deze onverwerkte ervaringen. Elke keer dat we iets ervaren dat te heftig voor ons is om open, voelend aanwezig te blijven zetten we iets vast in ons lichaam. Als voorbeeld: schrok je als klein kind en werd je bang omdat je moeder plotseling boos naar je uitviel, dan hield je onbewust je adem in om de ervaring van dat moment niet helemaal te hoeven voelen. Op zo’n moment parkeerde je de niet-doorvoelde ervaring weg in je lichaam. Gebeurde dat vaker, dan ben je waarschijnlijk minder diep gaan ademen om die emotionele pijn, die vaak in het buik- of borstgebied wordt opgeslagen, maar niet te hoeven voelen.

We zijn dus ons bewustzijn terug gaan trekken uit de gebieden van het lichaam waar de niet-doorvoelde emoties zijn opgeslagen. De prijs die we daarvoor betalen is dat we minder open en voelend aanwezig worden in ons lichaam en we meer en meer verhuizen naar ons hoofd. Niet-doorvoelde emotionele pijn kan jarenlang blijven zitten als een permanente verkramping of blokkade in je lichaam en daar natuurlijk ook klachten veroorzaken. Bij mensen die al jong seksueel misbruikt zijn gebeurt dat vaak in extreme mate. In mijn begeleiding van deze mensen heb ik vaak gezien hoe moeilijk het is om het bewustzijn weer helemaal terug te brengen in het bekkengebied waar zoveel niet verwerkte en verwarrende ervaringen liggen opgeslagen.

Door dit te lezen begrijp je misschien dat ik mijn vraagtekens heb bij hoe effectief het is wat allerlei healing scholen leren over hoe je kunt aarden. Ze vertellen je dat je jezelf kunt aarden door wortels vanuit je voeten of je stuit te visualiseren, wortels die diep de aarde in gaan. Sommige mensen visualiseren zich op deze manier heel wat af maar slagen er toch niet in om meer geaard te raken.

Mijn ervaring is dat wortels visualiseren prima is, maar dat er meer nodig is om echt diep thuis te komen in je lichaam en je verbondenheid met de aarde te voelen. Echt geaard raak je pas als je weerstandsloos, open en intiem aanwezig kunt blijven bij alle gewaarwordingen in je lichaam.

Door je lichaam op deze manier te bevrienden geef je het de kans om onverwerkte indrukken die het heeft opgeslagen te ontladen. Daarbij is het goed om er een gewoonte van te maken om je aandacht zoveel mogelijk in het lichaam te houden, met een lichte focus op het buik en bekkengebied. Als je mediteert, observeer dan de buikademhaling en blijf intiem voelend aanwezig bij alles wat zich aandient, bij zowel prettige als onprettige ervaringen, zonder de verhalen die er daarover in je hoofd opkomen veel aandacht te schenken. Daarnaast blijkt het vaak noodzakelijk om gericht aan blokkades te werken via met name Innerlijk Kind werk, massage, bio-energetica, Reiki of Tantra.

Zo kom je stapje voor stapje dieper thuis in je lichaam. Je bezielt het met je bewustzijn en daarmee wordt het meer en meer een bron van vreugde en genot. Anderen zullen je niet snel meer uit balans brengen omdat je steviger staat dan ooit, zowel letterlijk als figuurlijk. Tegelijkertijd zul je je meer verbonden voelen met de wereld en de mensen om je heen.

Tenslotte gebeurt er iets wonderlijks. Jouw lichaam opent zich als het ware en wordt zo een toegangspoort naar de onbegrensde openheid van je Ware Zelf. Pas dan raak je echt geaard in dat wat ik de uiteindelijke werkelijkheid noem: het zowel volledig aanwezig zijn in je lichaam als ook jezelf gelijktijdig ervaren als open onbegrensd bewustzijn.”